kitdelafelicidad.es

Wat is meganisering

Suiwelproduk - Wikipedia

Resultate bladsy 1. Gevind is 3 sinne wat ooreenstem met die frase meganisering.Gevind in 1 me.Vertaling herinneringe is geskep deur die mens, maar in lyn met die rekenaar, wat foute kan veroorsaak. Hulle kom uit baie bronne en is nie nagegaan. Wees gewaarsku.

Vrugtebedryf: Meganisering gister en vandag

wat is meganisering
Die vraag ontstaan nou wat word bedoel met meganisering van verskillende aspekte van ’n boerdery. ’n Algemene omskrywing van wat meganisering behels kan soos volg lui: Meganisasiebeplanning van ’n boerdery is om die samestelling van meganisasiegoedere (trekkers, werktuie en toerusting) vir ’n spesifieke boerdery te bepaal sodat alle

Vrugtebedryf: Meganisering gister en vandag

wat is meganisering
Mechanisering is het vervangen van handmatige handelingen door het gebruik van machines.De mechanisering hangt samen met de industrialisatie.. Geschiedenis. Mechanisatie is een proces dat waarschijnlijk reeds lang voor onze tijdrekening begonnen is.

meganisering - definisie - Afrikaans

Werkloosheid het al die sektore van die ekonomie een vir een getref: eers die landbou met sy toenemende meganisering, wat mense hulle werk kos; toe die nywerheid, wat sedert die sewentigerjare deur die energiekrisisse getref is; en nou die dienstesektor—handel, onderwys—’n sektor wat vroeër as …

Mechanisering - Wikipedia

In die 19e eeu het klein fabrieke egter ontstaan wat melk van plase in die omgewing verkry en kaas op groter skaal gemaak het. As gevolg van meganisering, beter vervoermiddele en n groter aanbod van melk het hierdie klein bedrywe tot die groot fabrieke van vandag gegroei.

Mechanisering - 3 definities - Encyclo

wat is meganisering
Meganisering het, soos elders in die landbousektor, n groot invloed op bedrywighede in die vrugtebedryf gehad. In Landbouweekblad van 15 Mei 1987 het Louw Pretorius uit Frankryk berig oor ’n robot wat “dag en nag” appels kan pluk.

meganisering - definition - Afrikaans

Die meganika het betrekking op beweging en die kragte wat die beweging veroorsaak. Die begrippe snelheid en versnelling is dan ook presies gedefinieer sodat beweging stelselmatig ontleed kan word. Wanneer die snelheid of versnelling van n deeltjie byvoorbeeld bekend is, …

Mechanisation - definition of mechanisation by The Free

wat is meganisering
Mechanisering. Onder mechanisering wordt verstaan het vervangen van handmatige handelingen door het gebruik van machines. De mechanisering hangt samen met de industrialisatie. == Geschiedenis == Mechanisatie is een proces dat waarschijnlijk reeds lang voor onze tijdrekening begonnen is.

Meganisering verhoog produktiwiteit - SA Grain

Bruwer, wat saam met sy pa en twee broers boer, plant 60 ha aartappels en hulle verbou ook sonneblomme en grondbone. Die boerdery het altyd 200 werkers in diens gehad net vir die aartappels, maar moes nou 100 afdank weens die loonverhoging. Die mense word nou vervang deur ’n meganiese aartappeluithaler wat die aartappels tot bo-op ’n wa laai.

Meganisi - Wikipedia

Die eerste is gebaseer op die feit dat al die moderne landbou gebaseer op outomatisering en meganisering van arbeid. Volgens n tweede vertoning, plaas toerusting bestaan uit verskillende meganismes, so n werker wat werk in hierdie versamel en uitmekaar gehaal in hul toestel, bekend as n …

Meganisering lei tot werkverliese - Landbou

wat is meganisering
Verdere aspekte wat belangrik by die meganisering van grondbone is, is die beheer van siektes. Wanneer siektes by grondbone opgemerk word, kan dit tot ‘n mate hok geslaan word omdat die produsent die grondbone vinniger kan begin uithaal en oes. Dit sal die verdere verspreiding van die siektetoestand op die plante beperk.

Meganisering van grondbone: ‘n Praktiese perspektief

Meganisi (Greek: Μεγανήσι, literally "big island") is a Greek island and municipality immediately to the east-southeast of the island of Lefkada.The municipality includes the offshore islands of Skorpios (pop. 2 persons) and Sparti.The municipality has an area of 22.356 km 2. …

Meganika - Wikipedia

Beroepe wat die grootste kans het om weg te val as gevolg van meganisering is beroepe waar daar ʼn voorspelbare roetine en konstante repetisie is, byvoorbeeld as jy ʼn spesialis proppie-opdraaier is, of wil wees, is daar ʼn kans dat jy binnekort werkloos kan wees. Daar is egter ʼn magdom beroepe wat nie sommer bedreig sal word nie.

Gaan meganisering ons almal werkloos én …

Bruwer, wat saam met sy pa en twee broers boer, plant 60 ha aartappels en hulle verbou ook sonneblomme en grondbone. Die boerdery het altyd 200 werkers in diens gehad net vir die aartappels, maar moes nou 100 afdank weens die loonverhoging. Die mense word nou vervang deur ’n meganiese aartappeluithaler wat die aartappels tot bo-op ’n wa laai.

Meganisering verhoog produktiwiteit - SA Grain

Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Noun 1. mechanisation - the condition of having a highly technical implementation mechanization condition, status - a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations" 2. mechanisation - the act of implementing the control of equipment with advanced technology; usually involving

whats happening in cape town

wat is bybelse interteks

die gedig waar ruwe rotse

rush claremont cape town

bidfood pretoria

college in afrikaans

bingo board games

lotto results for 11 november 2017

junk mail cape town

wat is jappie griep