kitdelafelicidad.es

Wat beteken voetstoots

Voetstootskontrak - Jy en die RegJy en die Reg

“voetstoots” is afkomstig van Nederlands en beteken letterlik om iets te verkoop met die stoot van ‘n voet. Meeste koopkontrake, veral die koopkontrakte van onroerende eiendom, bevat deesdae voetstoots klousules wat die verkoper vrywaar van aanspreeklikheid vir enige patente of latente defekte.

Wat voetstoots rêrig beteken as jy huiskoop | …

Voetstoots. in de uitdrukking voetstoots verkoopen, d.i. verkoopen zonder dat de koopers het te voren mogen onderzoeken; eig. zonder uitkiezen, zooals men het vindt, of liever het eerste, het beste stuk, perceel, kavel nemende, dat zich voordoet, dat op het voorafgaande volgt, naast, onder enz. het v

Voetstoots en private aanskaf van 2dehandse kar …

Voetstoots Iets voetstoots aannemen wil zeggen dat je iets direct (klakkeloos) gelooft, en het verder niet betwijfelt of onderzoekt. Het wordt vaak gebruikt in de …

Wat is een As is? - Online Marketing Agency

Met die verkoop van `n huis bestaan daar `n geïmpliseerde waarborg dat die eiendom sonder enige gebreke sal wees. `n Verkoper kan egter hierdie geïmpliseerde waarborg vryspring deur die insluiting van die sogenoemde “voetstoots” klousule in terme waarvan die huis verkoop word ‘soos dit staan’. Die inwerkingtreding van die Verbruikersbeskermingswet het belangrike implikasies vir

Betekenis Voetstoots

Verzilting Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem, water of lucht. Dat kan komen door overstromingen vanuit zee, door zoute kwel (opwelling) waarbij zeewater via de ondergrond het land binnendringt of door onzorgvuldige irrigatiemethoden.

What does Voetstoots really mean? - Buying, Advice

voetstoots "rechtswetenschap: zomaar; zonder voorwaarde of nader onderzoek. Bijv. ~ kocht de koper de tweedehands auto. "

Voetstoots | Willem Steyn Properties

wat beteken voetstoots

If one inserts a voetstoots clause in the agreement concluded between a purchaser and the seller then the whole situation changes and the seller is not liable for patent or latent defects (other than of course any obligations which are imposed upon the seller in terms of the agreement) unless the purchaser can show that the defect complained about is a latent defect, that such defect was hidden …

WHAT DOES "VOETSTOOTS" MEAN - DVH

’n Voetstootsklousule in ’n kontrak ontneem ’n verbruiker van die regte wat hy/sy ingevolge die wet toekom en is dus nie meer toelaatbaar nie. Ingevolge die Wet op Verbruikersbeskerming word die voetstootsklousule as onregverdig en onredelik beskou.

Voetstoots - 5 definities - Encyclo

Die beste voorbeeld hiervan is moontlik voetstoots (wat beteken: net soos dit is) wat algemeen in Suid-Afrikaanse kontrakte en regsdokumente gebruik word. Verwysings Die bladsy is laas op 19

Lys van Afrikaanse woorde in Engels opgeneem - …

Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt een dergelijke herkomst bij voetstoots: "tot koop en verkoop van roerende (zelden van onroerende) goederen: zoo als het daar ligt of men het aantreft, zonder eenige garantie betreffende mogelijke gebreken of tekortkomingen, resp. het nauwkeurige gewicht of aantal; bij den hoop."

voetstoots - Nederlands definitie, grammatica, …

[Fr.], bw., akkoord; à —, bij de koop, voor een bedrag ineens; voetstoots (bij aanbestedingen); discontering à —, onder afstand van recht op regres; — de communauté, bepaling dat bij ontbinding …

Voetstoots | Onze Taal

De uitdrukking ‘voetstoots leveren’ heeft de taalkundige betekenis dat geleverd wordt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Deze term wordt ook in het handelsverkeer met die betekenis gebruikt. De voetstootse levering komt vaak voor bij de verkoop van tweedehands auto’s.

Voetstoots - 5 definities - Encyclo

What does Voetstoots really mean?: In South Africa there is a standard Voetstoots clause which states that the buyer is buying the property "as it stands", in other words with defects and all. This is unlike the United States and the United Kingdom, where home inspections are the standard before a …

Geschil omtrent de koop van een tweedehands …

wat beteken voetstoots

Eerstens, kyk uit vir die woordjie “voetstoots”. Dit beteken jy koop die eiendom “soos hy is” en jy teken letterlik jou regte weg in terme van enige eise wat agterna mag ontstaan. Volgens die prokureursorde kom dit steeds in ‘n oorgrote meerderheid van alle kontrakte voor maar die koper het die reg om te vra dat dit geskrap word.

new york 59 lotto results

iraqi wins us lottery

afrikaans to.english

lotto resolts

venue afrikaans

gary player masters wins

results in afrikaans

heinz konsalik afrikaans

afrikaans stories

lotto plus results today south africa