kitdelafelicidad.es

Die dood is n wins

Om vertroosting te vind in die dood van ’n geliefde …

Teks: Luk. 7: 12: “Toe Hy naby die ingang van die dorp (Naïn) kom, word daar juis ’n dooie uitgedra om begrawe te word.Hy was die enigste seun van sy ma, en sy was ’n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar.” ʼn Mens kan nie anders om geraak te …

Paulus sing sy lewenslied met die dood voor oë | …

En so kan Paulus hier n lewenslied sing, terwyl hy die dood voor oë het. Sy verbondenheid met sy geliefde Heiland is so groot, dat hy weet dat hy dwarsdeur die dood met Hom verbonde sal bly. Ja deur die dood sal selfs die verbondenheid nog intensiewer word. En daarom kan hy vir hom persoonlik die dood as wins beskou. 2.

Woord-Skatte Gemyn op Tsumeb: DOOD WORD ‘N …

Nie net is die sterwe vir die persoon ‘n wins nie. FIL 1:21 Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hoe absoluut wonderlik die wete, dat my geliefde binnekort van al die smart, pyn en ellende verlos gaan wees en vir ewig by Jesus gaan wees.

WANT VIR MY IS DIE LEWE CHRISTUS EN DIE …

die dood is n wins

Dus, soms staan onvergewingsgesindheid in ons pad om die dood van ’n geliefde te verwerk. As mens egter glo dat dit God se wil was, behoort dit makliker te wees om mense wat moontlik die dood kon veroorsaak het, te vergewe en die dood van die geliefde te verwerk. Vir meer hieroor, kyk Vergifnis, veral Pieter Badenhorst se getuienis. 4.

DIE HARTSEER VAN DIE DOOD - Jy en die RegJy en …

Dan sê ek : “Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.” (soos Paulus in Filippense 1:21) ‘n Christen kyk anders kyk na die lewe, ‘n Christen kyk ook anders na die dood. Dis so radikaal anders, dat die gemiddelde normale beskaafde mens dink jy is mal as jy verklaar : “Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.”

aardse woning wat maar n FL 1:21b, 23b : DIS WINS OM TE

Soveel van ons leef in vrees vir die dood. Soveel van ons treur dan ook by die sterwe van geliefdes soos mense wat geen hoop het nie. O, hoe nodig het ons in ons dag en geslag om ‘n bevrydende perspektief op dood en sterwe te kry! “Vir my is die sterwe wins …”. Wat ‘n merkwaardige vrede het Paulus in hom gehad met betrekking tot die

KAPITAALWINSBELASTING NA DIE DOOD – DTVDH

Waarom word dit wins genoem? Nie vanweë die dood self nie. Die dood bly n verskriklike werklikheid. Die wins het ook niks te make met die verlange om hier van die take verlos te word nie. So ontmoet jy soms mense wat hul lewe op aarde nie wil aanvaar nie, en wat daarom verlang na die sterwe. Soms n begryplike verlange.

Om werklik te lewe - Die weg na die lewe

Die oorledene moet ’n opgawe indien wat belasting tot en met die dood bereken. Daarna word die bestorwe boedel beskou as ’n ‘persoon’ vir belastingdoeleindes, en moet daar ’n belastingopgawe ingedien word vir inkomste verdien na die dood vir elke jaar wat die boedel bedrywig is.

Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins - …

die dood is n wins

Tog sê Paulus om te sterf is wins! Selfs die tussentoestand is beter as ons lewe hier en nou. Die woord in v.23, "om heen te gaan", is beskrywend. Eén gebruik daarvan destyds was vir die opbreek van n kamp. Hier, asook elders in die Nuwe Testament, dra dit dus die gedagte van n klaarkry met die tydelike en onsekere lewe van n swerwer.

Om vertroosting te vind in die dood van ’n …

Vir God is die dood nooit ‘n tragedie nie. Vir Hom is die einde van ‘n lewe eerder die begin van ‘n nuwe lewe. Verder: wanneer ‘n kind so ongemaklik aan die slaap raak, en ons dra hom/haar bed toe, het u al gehoor dat iemand sê: Moenie haar vat nie. Ons sal haar …

Videos of die dood Is n Wins

die dood is n wins

Die dood is net traumaties vir geliefdes wat alleen agterbly, maar hulle kan moed skep uit die belofte van ons toekomstige hereniging: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die

Die Lewe in Christus

die dood is n wins

Om werklik te lewe “want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins” - Filippense 1:21. Paulus verheug hom oor die lewe, maar bekommer hom ook nie oor die dood nie. Hy was n apostel, reisiger en ambagsman (tentmaker).

Videos of die dood Is n Wins

die opbreek van n kamp. Hier, asook elders in die Nuwe Testament, dra dit dus die gedagte van n klaarkry met die tydelike en onsekere lewe van n swerwe r. E4 - Fl 1:21, 23 - Dis wins om te sterf 3/6 Só stel 2K or 5:1 dit : "Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar n tent is, afgebre ek word, ons n vaste gebou in die hemel het.

Woord-Skatte Gemyn op Tsumeb: DOOD WORD ‘N …

Deur self te sterf‚ die gruwelike strafdood van die kruis‚ het Hy hierdie donker heerser van sy troon afgeruk‚ by wyse van spreke‚ tot ses voet onder die grond in. Daar is die dood nou ’n slaaf wat die laaste nederigste slawewerk vir elke gelowige moet doen.

Johannes 14: 1-8 – Die dood is deel van God se …

Dus, soms staan onvergewingsgesindheid in ons pad om die dood van ’n geliefde te verwerk. As mens egter glo dat dit God se wil was, behoort dit makliker te wees om mense wat moontlik die dood kon veroorsaak het, te vergewe en die dood van die geliefde te verwerk. Vir meer hieroor, kyk Vergifnis, veral Pieter Badenhorst se getuienis. 4.

wat is n bloed maan

america lottery

international lottery winners

adoption agencies in pretoria

springbok world cup wins

national lottery funding application form 2018 pdf

lotto 6

poland daily mini lotto results today

district 6 kaapstad

daily lotto most played numbers